Informācijas sistēma (IS)

Informācijas sistēmu projektēšana, izstrāde, ieviešana un uzturēšana
Nereti uzņēmumiem, kas vēlas uzlabot, attīstīt, sakārtot vai atvieglot uzņēmējdarbības biznesa procesu, nākas meklēt risinājumus specifisku uzdevumu veikšanai, jo tirgū nav pieejami gatavi produkti, kas pilnībā nodrošinātu konkrēto problēmu risinājumu. Katram uzņēmumam ir savas vajadzības, atkarībā no tā darbības sfēras, darbinieku skaita, struktūras sarežģītības u.c. pazīmēm. Tāpēc visefektīvākais risinājums ir tieši konkrētajam klientam izstrādāta informācijas sistēma (IS), kas atbilst visām uzņēmuma specifiskajām prasībām, nodrošinot tā efektīvu darbību un sniedzot būtisku atbalstu uzņēmuma vadībai.

SIA “IT Līderis” ir ilggadēja pieredze dažāda veida un specifisku informācijas sistēmu (IS) izstrādē.

SIA “IT Līderis” pieeja IS projektu izstrādē nodrošina:

 • darba izpildi augstā kvalitātē;
 • klienta biznesa procesa izpēti un analīzi;
 • atbilstoša informācijas sistēmas (IS) projektējuma izstrādi;
 • projekta izstrādi un atbilstību klienta prasībām un vajadzībām;
 • informācijas sistēmas (IS) un programmatūras testēšanu;
 • efektīvu projektu pārvaldību, iesaistot klienta pārstāvjus;
 • projekta izstrādi pieredzējušu projektu vadītāju vadībā, iesaistot kvalificētus un pieredzējušus speciālistus.

Pēc informācijas sistēmas (IS) izstrādes un projekta pieņemšanas no klienta puses, varam nodrošināt gan tālāku izstrādātās sistēmas uzturēšanu un, vajadzības gadījumā, arī tās uzlabojumu ieviešanu un attīstīšanu, kā arī konsultācijas, kas saistītas ar sistēmas darbību. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj izstrādāto sistēmu uzturēšanu veikt attālināti.

SIA “IT Līderis” ir veiksmīgi izstrādājis vairāku veidu dažādām uzņēmumu un iestāžu darbību sfērām paredzētas informācijas sistēmas (IS) ar specifiskām vajadzībām:

 • uzņēmuma pārvaldības sistēma;
 • darbu uzskaites sistēma;
 • namu apsaimniekošanas informācijas sistēma;
 • auto servisa informācijas sistēma;
 • sporta skolas informācijas sistēma;
 • pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindas reģistra sistēma;
 • e-mācību vides sistēmas ieviešana;
 • parādu piedziņas informācijas sistēma;
 • avārijas dienesta informācijas sistēma.

Mūsu piedāvāto informācijas sistēmu izstrādēs tiek izmantoti tīmekļa arhitektūras izstrādes risinājumi, kas nodrošina piekļuvi sistēmai no jebkuras ierīces, kurai ir piekļuve internetam un atbalsta tā pārlūkošanas iespējas. Mēs izmantojam jaunāko programmatūru, kas atbilst augstākajiem drošības standartiem, kas nozīmē, ka Jūsu biznesa dati vienmēr būs Jums pieejami un drošībā. Sistēma pieejama un vienlīdz ērti lietojama gan datorā, gan planšetēs, gan viedtālruņos.

 • Plaša pieejamība no dažādām ierīcēm
 • Šifrētas rezerves kopijas uz attālinātiem serveriem
 • 24x7 fiziskā drošība datu centrā

Biznesa procesu optimizēšana
Biznesa procesu optimizēšana ir pārvaldības sakārtošana un programmatūras instrumentu ieviešana, kas ļauj identificēt, aprakstīt, izprast un automatizēt organizācijas procesus, nodrošinot to izpildi uzņēmuma mērķiem un pieejamajiem resursiem piemērotākajā veidā.

IS ir pieejamas atskaites, kas vēl labāk ļauj optimizēt uzņēmuma darbību.

Veiksmīgi īstenota biznesa procesu vadības struktūra ļauj uzņēmumiem veikt sekojošus uzlabojumus:

 • pakārtot biznesa procesus rezultātiem, nevis darbībām;
 • optimizējot un automatizējot biznesa procesus, sasniegt būtiski labākus biznesa rezultātus;
 • standartizējot procesus visās uzņēmuma struktūrās, paātrināt uzdevumu izpildes laiku un samazināt operatīvās izmaksas;
 • samazināt darbības kļūdu skaitu un operacionālos biznesa riskus;
 • nodrošināt iespēju biznesa procesu nepārtrauktai un ilgtspējīgai attīstībai.

Biznesa procesu vadība nav vienreizēja aktivitāte, bet gan nepārtraukts organizācijas procesu novērtējuma un uzlabojumu cikls un šo darbu Jums atvieglos mūsu IS sistēma, kas pielāgoti tiešu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

IS

Informācijas sistēma (IS)